” All is full of love
All around you
All is full of love
You just ain’t receiving
All is full of love
Your phone is off the hook
All is full of love
Your doors are all shut
All is full of love! All is full of love, all is full of love
All is full of love, all is full of love ”

(c) Bjork  “All Is Full of Love”, 1997

ukr Зростання присутності нових інфомаційних технологій, таких як штучний інтелект, доповнена і віртуальна реальність , починає змінювати наше сприйняття світу та  ставить перед людьми як перед  біологічним видом нові запитання. Як ми будемо виглядати в майбутньому,  як будемо жити,  як ми будемо взаємодіяти з роботами,  якими будуть наші почуття. 
Мігруючи до нових сенсів, ми починаємо переосмислення позиції людей  у спілкуванні та взаємодії з навколишнім середовищем і новими проявами життя у ньому .

eng
The increasing presence of new information technologies, such as artificial intelligence, augmented and virtual reality, is beginning to change our perception of the world and pose new questions to humans as a biological species. How we will appear in the future, how we will live, how we will interact with the robots and what our feelings will be looks like. Migrating to new meanings, we begin to rethink people’s position in communicating and interacting with the environment and new forms of life in it.

Krakow, 2018
Krakow, 2018
Tivat, 2018
Lviv, 2018
Odessa, 2018

Odessa, 2018
Lviv, 2019
Gdansk, 2019